A Pécsi Első LC 30 éves jubileumi záró klubülése

   A Pécsi Első Lions Club 2020. július 3-án megtartotta 30. jubileumi évét lezáró klubülését, 
ahol dr.Farkas Zoltán alapító elnökünk átadta az elnöki láncot a következő klubelnöknek, Hajdu Katának, és meleg szavakkal bíztatta őt és klubtársait az eddig elért és kitűzött célok, feladatok továbbvitelére, és a 2020-2021-es évre vállalt és célul kitűzött feladatok sikeres ellátására.

Elhunyt társaink emlékét a gyertyaláng tisztelgő meggyújtása után a jövő reményének ötvözésével vendégeink és újonnan csatlakozó tagjaink közül is páran lángot gyújtva jelét adták annak, hogy munkájukkal a láng nem alszik ki, hogy továbbvisszük együtt közösen és nem hagyjuk kihunyni.                                                              
Együtt egymást erősítve végezzük a lionok nemes jószolgálati  tevékenységét.

Öt új tagunkat az etikai kódexre tett fogadalmát követően a kormányzó asszony és klubelnökünk közösen avatta fel. Ünnepi és felemelő pillanat hallgatni az etikai kódex minden egyes sorát, ami a lionok alappillére, és amit szívünk mélyén valamennyien őrzünk.


Vendégeink, baráti és testvér klubjaink megtisztelő jelenléte ékes bizonyítéka a klubéletünk erősítésének és az összetartozás kifejezésének.
Fogadtuk a kedves méltató szavaikat testvérklubjaink képviselőinek a Budapesti Újpest-Árpád Lions Club, a Pécsi Normandia LC, a Kaposvári I. LC, a Pécsi Rotary és nem utolsó sorban a VGYOSZ BM-i Egyesületét képviselő Bögyös Zoltán elnöknek, aki támogatásunkat köszönve üdvözölte klubunkat.


Örömteli pillanat, amikor Keys Mária Hermina kormányzó asszony, akit személyes kötődés is fűz Pécshez átadta a leköszönő kormányzó Boronkay Gusztáv kormányzói kitüntetéseit.

Elsőként dr.Farkas Zoltán többszörös elnökünknek, aki szinte emberöltőnyi 30 éves munkáját köszönte, amit nemcsak klubszinten, hanem országos kormányzóként is végzett.   

                                                                  

Klubelnökünk javaslatára a sok éves kiemelkedő munkájuk alapján a kormányzói kitüntetést Horváth Annamária alapító tag, Hajdu Kata alelnök Bana Gábor titkár, Baán Béla és Kolbert Imre kincstárnokok, Kolbertné Nagy Erika valamint dr.Veszprémi Béla klubtag vehetett át.

                            Elismerő szavakkal köszönte meg tagjaink kiemelkedő jószolgálati munkáit.

Külön köszönet illette Marcsik Istvánné Katit, aki minden jószolgálati munka szorgos háttérmunkájából kiveszi részét kiérdemelve ez által az újonnan alapított:
az Év Jószolgálati Nagykövete címet viselő oklevelet.                           


Az Első Pécsi Lions Club mindig szem előtt tartotta a tagfejlesztést. 1994-ben alapítottuk, mint szponzor klub az Újpest-Árpád Lions Clubot, akikkel napjainkig baráti kapcsolatot ápolunk.                     

Joggal büszkélkedünk az ajándékba kapott gyönyörű plakettel, amit klubunk részére készíttettek és a rendkívül finom tortával, ami egyenesen Kaposvárról érkezett és lett dr.Liszovszki Ágnes zónaelnök asszony (2020-2021) tortája a záró ünnepünket követő ebéd megédesítője. 

                                                                 

Zárásként pár felvételen idézhettük fel a teljesség igénye nélkül a 30 év főbb eseményeit. Csemegézve dr.Farkas Zoltán féltve őrzött archívumából, melyet reményeink szerint a közeljövőben, kiadvány formájában is kézbe tudunk venni.

 


Képgaléria

Hír kategóriák

Lions szövetség eseményei

Club események

1% támogatás

Kérjük, adója 1 %-ával támogassa szervezetünket, és általa a hátrányos helyzetűeket. Klubunk az adományok 100%-át a nélkülözőknek juttatja.

Pécsi Első Lions Club

Adószámunk:
19031192-1-02
Számlaszám:
501001121210406000000000

cím: 7623 Pécs,
Szabadság utca 40.

Hogyan lehet Lions Club tag?

A lions klubtagok idejüket és a képességeiket felajánlva segítik, erősítik a közösségeiket. A Lion a jószolgálati munka tapasztalatain keresztül új képességeket szerezhet, tartós barátságokat köthet, találkozhat igazi kihívásokkal, és sokat tanulhat, fejlődhet a feladatok megoldása során.

További információk a belépésről vagy Lépj velünk kapcsolatba