FEHÉR BOT napja október 15.

Manapság már gyakorlatilag mindennek van világnapja, így talán az elmúlt időben megkopott azok jelentősége.
Pedig nagyon is vannak köztük olyanok, melyeken minden jóérzésű embernek érdemes, sőt kötelessége elmerengeni kissé.
Ilyen jeles dátum, például október 15-e is, melyet 1969 óta hivatalosan is a fehér bot nemzetközi napjává jelöltek ki. 

A fehér bot története

Az 1930-as években, egy francia grófnő Guilly d’ Herbemont figyelt fel a vakokra leső veszélyekre a párizsi utcák forgatagában. Az utcán sétálgatva többször megfigyelte az akkor még nem ekkora forgalmat bonyolító jármű- és személyforgalomban félénken és bizonytalanul közlekedő vakok állandó veszélyeztetését. Ezen emberek megsegítésének lehetőségét megtárgyalta az édesanyjával, aki nem értett egyet a lánya igyekezetével, és inkább irodalmi művek Braille rendszerű átírását javasolta a lányának, amely igen divatos tevékenység volt a magas társadalmi rétegek hölgyeinek körében.
A kérdéssel mégis tovább foglalkozva egy könnyen felismerhető eszköz kézben hordásának a gondolatát vetette fel.Rájött, hogy egy megkülönböztető, de ugyanakkor segítő tárgy támogatná a látásukat elvesztő embereket. Ekkor ötlött fel benne a fehér bot gondolata, ami már távolról is feltűnő, ugyanakkor „hosszított karként” is használható, így a látássérültek, az útpadkákat és a falakat baleset nélkül megtalálják, és képessé válnak az önálló közlekedésre. 

A fehér bot használata fokozatosan terjedt el Európában és rövid időn belül, csaknem az egész világon.

A bot 1938-ban lépte át Svájc határát, ahol törvénybe foglalva tudatosították a lakosságban jelentőségét és a közúti forgalomban elfoglalt kitüntetett szerepét.

A nemzetközi nap célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és a gyengén látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját.

A Lions Mozgalom fő jószolgálati célja az egész világon a vakok és gyengénlátók megsegítése.

 

És jelszava: We serve – Szolgálunk!

Hír kategóriák

Lions szövetség eseményei

Club események

1% támogatás

Kérjük, adója 1 %-ával támogassa szervezetünket, és általa a hátrányos helyzetűeket. Klubunk az adományok 100%-át a nélkülözőknek juttatja.

Pécsi Első Lions Club

Adószámunk:
19031192-1-02
Számlaszám:
501001121210406000000000

cím: 7623 Pécs,
Szabadság utca 40.

Hogyan lehet Lions Club tag?

A lions klubtagok idejüket és a képességeiket felajánlva segítik, erősítik a közösségeiket. A Lion a jószolgálati munka tapasztalatain keresztül új képességeket szerezhet, tartós barátságokat köthet, találkozhat igazi kihívásokkal, és sokat tanulhat, fejlődhet a feladatok megoldása során.

További információk a belépésről vagy Lépj velünk kapcsolatba